Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Z naszej historii

Z naszej historii

Przedszkole powstało w roku 1977.

 

Początkowo mieściło w swoich murach 211 wychowanków w pięciu grupach wiekowych. Na piątą grupę zaadaptowana została sala gimnastyczna.

 

Po dwóch latach sala gimnastyczna została wyposażona w sprzęt sportowy i zgodnie z przeznaczeniem służy do dziś przy zajęciach ruchowych, rytmice, zajęciach plastyczno - muzycznych. W latach 1978 -1991 przedszkole pełniło rolę placówki ćwiczeń. Tutaj kształciły swoje umiejętności wychowawcze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, słuchaczki Studium Nauczycielskiego. Częstymi gośćmi byli też studenci Uniwersytetu Gdańskiego. W 1992 roku zgodnie z potrzebą czasu utworzona została pierwsza grupa anglojęzyczna we współpracy z Prywatną Szkołą Języków Obcych "My School". Zainteresowanie tą formą nauki języka angielskiego było tak duże, że w kolejnych latach powstawały następne grupy.

 

Język angielski w naszym przedszkolu

Jednym z celów pracy naszych grup jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako drugim językiem własnym. Towarzyszy temu dbałość o zachowanie wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej funkcji przedszkola. Warunkiem wykształcenia dzieci dwujęzycznych jest stały kontakt z osobą, z którą porozumienie jest możliwe jedynie w języku drugim. Nauka języka angielskiego przebiega zarówno w toku bezpośrednich sytuacyjnych kontaktów nauczyciela lektora z dziećmi, jak też w ramach planowanych zajęć i ćwiczeń. W formach pracy dominują zabawy dydaktyczne - nauka wiązana jest z aktywnością ruchową dzieci, z aktywnością twórczą i poznawczą, gdzie główną rolę odgrywa zaangażowanie dzieci.

 

Uwzględniając zdolności imitacyjne, wiek przedszkolny daje szansę na przystosowanie aparatu mowy do artykulacji obcych głosek. Stąd też obok wyposażenia dzieci w możliwie szeroki zasób słów, wiele miejsca poświęca się ćwiczeniom wymowy. Nauczycielka prowadząca grupę, wspólnie z lektorka języka angielskiego planuje działania edukacyjne w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przygotowanie poszczególnych zajęć jest także wspólnym zadaniem obu pań.

 

Nauczycielka i lektorka wzajemnie uzupełniają się w przekazywaniu treści co daje doskonałe efekty. Wspólnie czuwają nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem naszych przedszkolaków.

 

Naukę angielskiego w naszym przedszkolu prowadzą nauczyciele - wychowawcy ze szkoły języka angielskiego "My School". Więcej informacji na www.myschool.uk.com.

Godło
Kontakt

80-461 Gdańsk

ul. Startowa 27

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook